Faasilasilaga: Puipuiga mo le saogalemu o fanau mai le Misela, ua matuā faamalosia nei

O pa’ia sauoo o Samoa e le mafai ona toe autalaina e se faamatalaga, auā ua ta’oto lava o se alaoo.

Ae faafualalafo se leo ma le faaaloalo tele, e toe valuvalusia ai aa ole fau ma le agaga maualalo, le galulue faatasi o Pūlega o Ao’ga a le Mālō, A’oga a Ekalesia ma A’oga Tuma’oti, i le faamalosia o puipuiga mo le faama’i o le Misela o lo’o pipisi nei.

E tusa ai o le galuega mata’itū a la tatou Matagaluega i le saogalemu lautele, o le fautuaga mai le Soifua Maloloina, ma le faaiuga a le Kapeneta FK (19)39 ua faia i luga o lea fautua – ua faasilasila atu ai e faapea:

Ua matuā faamalosia nei le taofia o soo se faamoemoe mo Aoga, e le o gatasi ma puipuiga lautele ua faamalosia nei. Faamolemole ia taofia:

  • Laugatogi a Aoga;
  • Faauuga poo ni tufatufa-ga tusipasi a tausaga faauu; ma
  • Faatasiga a tamaiti (school camps)

Ma soo se sauniga e faapotopotoina ai le fanau, ina ia o tatou lagolago i galuega lavea’i e taofia ma tuuitiitia ai le sasao o le misela. Faamolemole fesoasoani mai tatou galulue faatasi, ina ia manuia taumafaiga a si o tatou atunuu, aemaise le alo atu o fanau i su’ega faaiu o lenei tausaga.

Faafetai

Tautī Faatamālii Jenny Lauano

SUI OFISA SILI O PULEGA

Written by