A’oa’oga mo Tausi Faamaumauga i Matagaluega uma a le Malo.

O le aso muamua o le a’oa’oga mo tausi fa’amaumauga (Records Managers) mo Matagaluega uma a le Mālō pei ona fa’atautaia e le Vaega o Faamaumauga ma le Teumaluina o Pepa Aloa’ia a le Mālō (NARA), o se itutino o le Matagaluega o A’oga Taaloga ma Aganuu. O le sini ma le faamoemoe o lenei aoaoga mo le lua aso, ia toe faalauiloa, faafou ma tapu’e tomai ma agavaa o I latou o tausi faamaumauga i le Tusi Taiala 2007 aemaise o le Tulafono o Faamaumauga 2011, pei ona faatauaina ai le teumaluina o faamaumauga. Saunoa le Ofisa Sili Lagolago o le vaega a le NARA, Fanuea Amela Silipa o le tasi lenei o pou taua i soo se matagaluega a le malo, o latou e tuuina atu faamaumauga aloa’ia mo matagaluega i le mana’omia pei ona aiāia i lalo o le tulafono.

Faamalosi’au foi sui sinia I folasaga o lenei aso, o le galuega soosoo tau’au lea a le NARA ma matagaluega a le malo, e ala I le teumaluina o pea aloaia a le malo.

O le faamanatu i sui auai, e taua le silafia o matafaioi ma tiute tauave pei ona aiaia ma pasiaina e le kapeneta i le tulafono 2011 aemaise o taiala 2007 pei foi ona folasia nafa ma tiute o le NARA I le aoina ma le teumaluina o pepa aloaia mai matagaluega eseese a le malo. O le fanaunauga o le NARA, ia mae’a le lua aso o le aoaoga, ua manino le tausi faamaumauga I ona tiute ma matafaioi pei ona aiaia I lalo ole tulafono o faamaumauga, aemaise o le faatino mae’ae’a o le galuega e le gata I le ao ma faamaumau, a ia teumaluina lelei ma umi ona aogā.

Faafetai

Afamasaga Dr. Karoline Afamasaga – Fuata’i
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Written by